Polityka prywatności, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem:
https://kobietabizneskuchnia.pl
(dalej: „strona”, „portal”, „serwis”)

Na tej stronie znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://katarzynaburchacka-klimczuk.pl

Podstawa prawna RODO:

Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Katarzyna Burchacka-Klimczuk

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@kobietabizneskuchnia.pl

Odbiorcą Państwa danych mogą być inne podmioty – na podstawie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Uprawnienia związane z ochroną danych osobowych

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych:

Mają Państwo:

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Zawsze mogą Państwo zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Pana/Pani temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wiadomość zostanie wysłana na adres email: kontakt@kobietabizneskuchnia.pl.

Bezpieczeństwo.

Strona posiada certyfikat SSL zapewniający szyfrowanie przesyłanych danych. Wszelkie przekazane dane osobowe przechowywane są z zachowaniem zasady poufności, z zapewnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest proporcjonalny do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza oraz w celu prowadzenia dalszej korespondencji w formie e – mail.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu kandydata w wyborach samorządowych oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką lub wizerunkiem.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

  1. Ogólne informacje:
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienie korzystania ze strony 

  1. Informacje szczegółowe.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. pliki cookies” sesyjne– są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  1. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pana/Pani identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.